(1)
Миджли, М. .; Руднева, Е. . Игра в игру. ФА 2017, 3, 30-56.